Chính sách hỗ trợ của Bamboo Airways giai đoạn dịch Covid-19 năm 2021

Chính sách hỗ trợ của Bamboo Airways giai đoạn dịch Covid-19 năm 2021

Sức khoẻ và sự an toàn của hành khách luôn là ưu tiên hàng đầu của Bamboo Airways. Với mục tiêu mang đến một hành trình an toàn và trọn vẹn, Bamboo Airways áp dụng nhiều biện pháp vệ sinh, khử trùng đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất, đồng thời luôn đưa ra phương án hỗ trợ đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho khách hàng.

Chính sách hỗ trợ của Bamboo Airways giai đoạn dịch Covid-19 năm 2021
Chính sách hỗ trợ của Bamboo Airways giai đoạn dịch Covid-19 năm 2021

I.Quy định hoàn tiền vé trong giai đoạn Covid-19

1. Quy định hoàn tiền

Đối với tất cả các trường hợp đủ điều kiện hoàn, bảo lưu (đủ điều kiện hoàn vé theo điều kiện vé, đủ điều kiện hoàn vé do hoãn, hủy chuyến, hoàn vé trong trường hợp đặc biệt khác,…) áp dụng quy định hoàn tiền như sau:

Đối với khách đoàn: Hoàn vé về tài khoản bảo lưu. Tiền hoàn sẽ được sử dụng để thanh toán cho các đoàn phát sinh kế tiếp có thời gian bay không vượt quá 31/12/2021;

Đối với các đối tượng khách còn lại:

- Đối với vé xuất qua kênh bán của các đơn vị đối tác, đại lý, OTA: Tiền hoàn được lưu chuyển về tài khoản đại lý trong vòng 90 ngày kể từ ngày đại lý gửi yêu cầu cho hãng bằng email;

- Đối với vé xuất qua kênh bán trực tiếp (Booking Center, Phòng vé, Website): Tiền hoàn sẽ được lưu chuyển về tài khoản của khách trong vòng 90 ngày kể từ ngày hãng tiếp nhận yêu cầu từ khách; Nếu khách có nhu cầu sử dụng tiền hoàn vé vào các dịch vụ của Bamboo Airways trước thời hạn 90 ngày nêu trên thì các bộ phận liên quan sẽ thực hiện hoàn bảo lưu và sử dụng tài khoản bảo lưu để thanh toán dịch vụ cho khách.

2. Hiệu lực áp dụng

Áp dụng cho các yêu cầu hoàn/hủy được gửi từ đại lý/khách hàng từ ngày 07/05/2021 cho đến khi có thông báo tiếp theo

Đường bay áp dụng: Tất cả các đường bay nội địa Việt Nam khai thác bởi Bamboo Airways

II. Chính sách áp dụng cho hành khách thuộc khu vực bị phong tỏa, cách ly, cấm vận chuyển trong giai đoạn dịch Covid-19
1. Phạm vi/ Hiệu lực áp dụng

Áp dụng cho các hành khách thuộc khu vực bị phong tỏa, cách ly do yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, bay chuyến bay nội địa của Bamboo Airways trong đó thời gian bay thuộc thời gian bị phong tỏa, cách ly.

Trường hợp địa phương không có quy định rõ thời hạn phong tỏa cách ly Bamboo Airways sẽ tính là 21 ngày kể từ ngày cập nhật khu vực bị phong tỏa, cách ly tại phụ lục.

2. Đổi ngày bay, giờ bay, hành trình
a. Điều kiện và thời hạn tiếp nhận

Các yêu cầu hoàn hủy đổi tiếp nhận từ 07/05/2021 và đảm bảo trước giờ khởi hành cũ trên vé ít nhất 12 giờ.

Miễn phí thay đổi, phụ thu chênh lệch (nếu có).

b. Thời gian bay mới áp dụng

Từ 07/05/2021 đến 30/10/2021 hoặc tùy vào lịch bay khai thác tại thời điểm thay đổi

3. Đổi tên

Miễn phí đổi tên

4. Hoàn vé

– Miễn phí hoàn vé

– Tuân thủ Quy định hoàn tiền tại mục I

5. Giấy tờ yêu cầu
- Đối với bản thân hành khách

Giấy tờ chứng minh hành khách đang cư trú tại các tỉnh/thành phố trong thời gian bị phong tỏa, cách ly bao gồm 1 trong các giấy tờ sau:

– Hộ khẩu

– CMND hoặc hộ chiếu còn hạn

– Giấy tờ bản gốc của cơ quan có thẩm quyền xác nhận về việc khách có mặt trên địa bàn trong thời gian phong tỏa, cách ly, cấm vận chuyển. Giấy xác nhận phải có các thông tin như: Dấu mộc pháp lý, thông tin thời gian lưu trú, ngày tháng xác nhận,…

– Trong một số trường hợp đặc biệt, đơn vị tiếp nhận có thể yêu cầu đại lý/hành khách cung cấp toàn bộ các giấy tờ nêu trên

– Các đơn vị tiếp nhận: scan/lưu lại giấy tờ liên quan và nộp cùng báo cáo bán

- Đối với người thân hành khách (bao gồm bố mẹ, con cái, vợ chồng, anh chị em ruột)

– Giấy tờ tùy thân còn hạn;

– Giấy tờ chứng minh mối quan hệ với hành khách như giấy kết hôn, giấy khai sinh, hộ khẩu

6. Danh sách đường bay hỗ trợ

Đối với từng khu vực sẽ áp dụng đường bay cụ thể, theo phụ lục danh sách khu vực tại mục 7

Được phép hỗ trợ các chặng bay khác trong cùng mã đặt chỗ (PNR) hoặc các chặng bay liền kề khác PNR khởi hành trong vòng 72h so với giờ khởi hành của chặng bay nêu tại phụ lục.

7. Danh sách các khu vực bị phong tỏa, cách ly8.Ghi chú

– Đối với vé combo, thẻ,…:Trường hợp hết chỗ hạng tương ứng, được phép đổi sang vé Thương mại, phụ thu chênh lệch nếu có

– Đối với Combo kết hợp với khách sạn: hoàn/đổi miễn phí chỉ có hiệu lực đối với vé máy bay

– Các trường hợp đổi hành trình từ hành trình không được hỗ trợ sang hành trình được hỗ trợ hoặc đổi tên từ hành khách không được hỗ trợ sang hành khách được hỗ trợ có lịch sử thực hiện từ ngày cập nhật tại Danh sách mục 6 trở đi sẽ không được hỗ trợ theo chính sách.

III. Chính sách hỗ trợ trong trường hợp hoãn hủy chuyến, bay sớm, chậm chuyến trong giai đoạn Covid-19

1. Đối với các đường bay hoãn, hủy chuyến do ảnh hưởng bởi dịch Covid

Danh sách đường bay: Chưa có đường bay bị ảnh hưởng (Tính đến ngày 07/05/2021)

Hiệu lực áp dụng: Cho các hành trình khởi hành trong giai đoạn từ 07/05/2021 trong đó các yêu cầu hoàn hủy tiếp nhận từ ngày 07/05/2021 cho đến khi có thông báo tiếp theo

Điều kiện: Hoãn hủy chuyến do ảnh hưởng bởi Covid-19

Được phép hỗ trợ đối với các trường hợp sau:

– Cho chặng bay bị ảnh hưởng và chặng bay khác trong cùng mã đặt chỗ (PNR)

– Cho chặng liền kề khác PNR khởi hành trong vòng 72h so với giờ khởi hành của chuyến bay bị ảnh hưởng

Phương án đổi ngày bay, giờ bay, hành trình

– Thay đổi miễn phí không phụ thu chênh lệch sang chuyến bay mới cách giờ khởi hành ban đầu không quá 72 giờ (hoặc chuyến bay gần nhất còn chỗ nếu trong vòng 72 giờ không có chuyến bay nào)

– Thay đổi miễn phí, phụ thu chênh lệch nếu có nếu đổi sang chuyến bay mới cách giờ khởi hành ban đầu vượt quá 72 giờ

– Được phép đổi sang chặng tương đương.


Danh mục đường bay tương đương

Phương án hoàn vé, bảo lưu

– Miễn phí hoàn vé

– Tuân thủ Quy định hoàn tiền tại mục I

2. Đối với các đường bay hoãn, hủy chuyến, bay sớm, chậm chuyến còn lại

Hiệu lực áp dụng: Cho các hành trình khởi hành trong giai đoạn từ 07/05/2021 trong đó các yêu cầu hoàn hủy tiếp nhận từ ngày 07/05/2021 cho đến khi có thông báo tiếp theo

Điều kiện:

– Hủy chuyến và không có chuyến bay thay thế

– Hoặc bay sớm từ đủ 02 tiếng trở lên

– Hoặc chậm chuyến từ đủ 04 tiếng trở lên

Được phép hỗ trợ đối với các trường hợp sau:

– Cho chặng bay bị ảnh hưởng và chặng bay khác trong cùng mã đặt chỗ (PNR)

– Cho chặng liền kề khác PNR khởi hành trong vòng 72h so với giờ khởi hành của chuyến bay bị ảnh hưởng.

Phương án đổi ngày bay, giờ bay, hành trình

– Thay đổi miễn phí không phụ thu chênh lệch sang chuyến bay mới cách giờ khởi hành ban đầu không quá 72 giờ (hoặc chuyến bay gần nhất còn chỗ nếu trong vòng 72 giờ không có chuyến bay nào)

– Được phép đổi sang chặng tương đương.


Danh mục đường bay tương đương

Phương án hoàn vé, bảo lưu

– Miễn phí hoàn vé

– Tuân thủ Quy định hoàn tiền tại mục I

IV. Chính sách hỗ trợ hành khách bay từ/đến vùng dịch và hành khách hoạt động trong ngành y tế, quân đội (không đủ điều kiện hỗ trợ mục III)
1. Hành khách bay từ vùng dịch

Hiệu lực áp dụng: Áp dụng cho các hành khách phải cách ly tập trung hoặc cách ly/theo dõi sức khỏe tại nhà vì bay từ/đến vùng dịch (có giấy xác nhận của chính quyền địa phương), bay chuyến bay nội địa của Bamboo Airways và không đủ điều kiện hoàn/hủy/đổi theo mục II.

Đổi ngày bay, giờ bay, hành trình:

Điều kiện và thời hạn tiếp nhận

– Các yêu cầu thay đổi tiếp nhận từ 07/05/2021 và đảm bảo trước giờ khởi hành cũ trên vé ít nhất 12 giờ

– Miễn phí thay đổi, phụ thu chênh lệch nếu có

Thời gian bay mới áp dụng: Từ 07/05/2021 đến 30/10/2021 hoặc tùy vào lịch bay khai thác tại thời điểm thay đổi

Đổi tên: Miễn phí đổi tên

Hoàn vé:

– Thu phí 200,000VND/khách/chặng (chưa bao gồm VAT)

– Tuân thủ Quy định hoàn tiền tại mục I

Giấy tờ yêu cầu cung cấp để được hỗ trợ hoàn/đổi theo chính sách

– Giấy tờ tùy thân còn hạn, công văn xác nhận của địa phương đảm bảo có đầy đủ thông tin như: dấu mộc pháp lý, chữ ký của cấp có thẩm quyền, ngày tháng ban hành công văn

– Các đơn vị tiếp nhận: scan/lưu lại giấy tờ liên quan và nộp cùng báo cáo bán

Danh sách chặng bay hỗ trợ

– Chặng bay xuất phát từ tỉnh/thành phố thuộc vùng dịch mà hành khách đang sinh sống và làm việc hoặc tỉnh/thành phố lân cận

– Chặng bay đến các tỉnh/thành phố thuộc vùng dịch hoặc tỉnh/thành phố lân cận

– Được phép hỗ trợ các chặng bay khác trong cùng mã đặt chỗ (PNR) hoặc các chặng bay liền kề khác PNR khởi hành trong vòng 72h so với giờ khởi hành của chặng bay nêu trên

Ghi chú

– Đối với vé combo, thẻ,…: Trường hợp hết chỗ hạng tương ứng, được phép đổi sang vé Thương mại, phụ thu chênh lệch nếu có

– Đối với Combo kết hợp với khách sạn: đổi miễn phí chỉ có hiệu lực đối với vé máy bay

– Các trường hợp đổi hành trình từ hành trình không được hỗ trợ sang hành trình được hỗ trợ hoặc đổi tên từ hành khách không được hỗ trợ sang hành khách được hỗ trợ có lịch sử thực hiện từ 07/05/2021 trở đi sẽ không được hỗ trợ theo chính sách

2. Hành khách hoạt động trong ngành y tế, quân đội

Phạm vi/ hiệu lực áp dụng: Áp dụng cho các hành khách đang hoạt động trong Ngành Y tế hoặc Quân Đội có lệnh tham gia hỗ trợ địa phương phòng chống dịch, bay chuyến bay nội địa của Bamboo Airways và có thời gian bay trùng với thời gian điều động

Đổi ngày bay, giờ bay, hành trình:

– Điều kiện và thời hạn tiếp nhận

  • Các yêu cầu thay đổi tiếp nhận từ 07/05/2021 và đảm bảo trước giờ khởi hành cũ trên vé ít nhất 12 giờ
  • Miễn phí thay đổi, phụ thu chênh lệch nếu có

– Thời gian bay mới áp dụng: Từ 07/05/2021 đến 30/10/2021 hoặc tùy vào lịch bay khai thác tại thời điểm thay đổi

Đổi tên: Miễn phí đổi tên

Hoàn vé:

– Thu phí 200,000VND/khách/chặng (chưa bao gồm VAT)

– Tuân thủ quy định hoàn tiền tại mục 2.1

Giấy tờ yêu cầu cung cấp để được hỗ trợ hoàn/đổi theo chính sách

– Giấy tờ tùy thân còn hạn, giấy tờ xác nhận ngày nghề và giấy xác nhận của thủ trưởng đơn vị liên quan đến lệnh điều động

– Các đơn vị tiếp nhận: scan/lưu lại giấy tờ liên quan và nộp cùng báo cáo bán

Danh sách chặng bay hỗ trợ

– Chặng bay xuất phát từ tỉnh/thành phố nơi làm việc của hành khách hoặc tỉnh/thành phố lân cận

– Được phép hỗ trợ các chặng bay khác trong cùng mã đặt chỗ (PNR) hoặc các chặng bay liền kề khác PNR khởi hành trong vòng 72h so với giờ khởi hành của chặng bay nêu trên

Ghi chú

– Đối với vé combo, thẻ,…: Trường hợp hết chỗ hạng tương ứng, được phép đổi sang vé Thương mại, phụ thu chênh lệch nếu có

– Đối với Combo kết hợp với khách sạn: đổi miễn phí chỉ có hiệu lực đối với vé máy bay

– Các trường hợp đổi hành trình từ hành trình không được hỗ trợ sang hành trình được hỗ trợ hoặc đổi tên từ hành khách không được hỗ trợ sang hành khách được hỗ trợ có lịch sử thực hiện từ 07/05/2021 trở đi sẽ không được hỗ trợ theo chính sách.

V. Chính sách hỗ trợ hành khách có hành trình đi/đến Côn Đảo

Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho các hành khách bay trên các đường bay đi/đến Côn Đảo có hành trình khởi hành từ 07/05/2021 đến 31/05/2021

Hiệu lực áp dụng: Các yêu cầu hoàn hủy đổi tiếp nhận từ 07/05/2021- 31/05/2021 và đảm bảo trước giờ khởi hành cũ trên vé ít nhất 12 giờ.

Đổi ngày bay, giờ bay, hành trình:

  • Điều kiện và thời hạn tiếp nhận

– Miễn phí thay đổi, phụ thu chênh lệch nếu có

  • Thời gian bay mới áp dụng: Từ 07/05/2021 đến 30/10/2021 hoặc tùy vào lịch bay khai thác tại thời điểm thay đổi

Đổi tên: Miễn phí đổi tên

Hoàn vé:

– Miễn phí hoàn vé

– Tuân thủ Quy định hoàn tiền tại mục I

Ghi chú

– Đối với vé combo, thẻ,…: Trường hợp hết chỗ hạng tương ứng, được phép đổi sang vé Thương mại, phụ thu chênh lệch nếu có

– Đối với Combo kết hợp với khách sạn: hoàn/đổi miễn phí chỉ có hiệu lực đối với vé máy bay

– Các trường hợp đổi vé từ chặng bay khác sang các chặng bay đi từ/đến Côn Đảo thực hiện từ 14:30 ngày 07/05/2021 trở đi sẽ không được hỗ trợ theo chính sách.

VI. Sửa đổi điều kiện vé hỗ trợ giai đoạn Covid quý 2 năm 2021

Phạm vi áp dụng:

– Áp dụng cho các vé nội địa, có thời gian khởi hành trên vé từ 09/05/2020 đến 30/10/2021

Hiệu lực áp dụng:

– Áp dụng cho các thay đổi/hoàn hủy thực hiện từ 00:00 ngày 09/05/2021 đến 31/05/2021

Đổi ngày bay, giờ bay, hành trình:

Điều kiện và thời hạn tiếp nhận

– Thay đổi trước ít nhất 12 giờ so với giờ khởi hành của từng chặng bay trên vé cũ: miễn phí thay đổi, phụ thu chênh lệch nếu có

– Thay đổi trong vòng 12 giờ và sau ngày bay: Áp dụng theo điều kiện vé thông thường

Thời gian bay mới áp dụng: Từ 09/05/2021 đến 30/10/2021 hoặc tùy vào lịch bay khai thác tại thời điểm thay đổi

Đổi tên:

– Đối với các loại vé được phép đổi tên: áp dụng giảm phí đổi xuống còn 100,000 VNĐ/khách/chặng

– Đối với các loại vé không được phép đổi tên: giữ nguyên điều kiện vé

– Thay đổi trước ít nhất 03 giờ so với giờ khởi hành đầu tiên trên vé, mức phí chưa bao gồm VAT, áp dụng cho 1 khách người lớn hoặc trẻ em từ đủ 2 tuổi trở lên

Ghi chú

– Đối với vé combo, thẻ,…: Trường hợp hết chỗ hạng tương ứng, được phép đổi sang vé Thương mại, phụ thu chênh lệch nếu có

– Đối với Combo kết hợp với khách sạn: chính sách này chỉ có hiệu lực đối với vé máy bay

Mọi thắc mắc liên quan tới chính sách của Bamboo Airways, vui lòng liên hệ Etrip4u theo hotline 1900 63 69 69 để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.

Ý kiến bạn đọc

Zalo
Messenger
Loading…