Chuyến bay khứ hồi Đà Nẵng (DAD) - Nha Trang (CXR)

Ngày đi: Thứ bảy, 04/07/2020 / Ngày về: Thứ tư, 08/07/2020 /Tổng số vé: 1 người lớn

1. Lựa chọn chuyến bay chặng đi

Từ: Đà Nẵng Tới: Nha Trang

Đi: 04/07/2020 Hành khách: 1 Người lớn

Chọn chuyến bay chiều đi

Chuyến bay Khởi hành Đến Thời gian bay Giá

2. Lựa chọn chuyến bay chặng về

Lượt về Nha Trang Tới: Đà Nẵng

Đi: 08/07/2020 Hành khách: 1 Người lớn

Chọn chuyến bay chiều về

Chuyến bay Khởi hành Đến Thời gian bay Giá
1900636969
Loading…