Chuyến bay khứ hồi Đà Nẵng (DAD) - Hải Phòng (HPH)

Ngày đi: Thứ sáu, 25/12/2020 / Ngày về: Thứ hai, 28/12/2020 /Tổng số vé: 1 người lớn

1. Lựa chọn chuyến bay chặng đi

Từ: Đà Nẵng Tới: Hải Phòng

Đi: 25/12/2020 Hành khách: 1 Người lớn

Chọn chuyến bay chiều đi

Hãng bay Khởi hành Đến Thời gian bay Giá

2. Lựa chọn chuyến bay chặng về

Lượt về Hải Phòng Tới: Đà Nẵng

Đi: 28/12/2020 Hành khách: 1 Người lớn

Chọn chuyến bay chiều về

Hãng bay Khởi hành Đến Thời gian bay Giá
Loading…