Chuyến bay khứ hồi Hà Nội (HAN) - Nha Trang (CXR)

Ngày đi: Chủ nhật, 04/07/2021 / Ngày về: Thứ năm, 08/07/2021 /Tổng số vé: 1 người lớn

1. Lựa chọn chuyến bay chặng đi

Từ: Hà Nội Tới: Nha Trang

Đi: 04/07/2021 Hành khách: 1 Người lớn

Chọn chuyến bay chiều đi

Hãng bay Khởi hành Đến Chi tiết vé Giá

2. Lựa chọn chuyến bay chặng về

Lượt về Nha Trang Tới: Hà Nội

Đi: 08/07/2021 Hành khách: 1 Người lớn

Chọn chuyến bay chiều về

Hãng bay Khởi hành Đến Chi tiết vé Giá
Loading…