Chuyến bay khứ hồi Hà Nội (HAN) - Phú Quốc (PQC)

Ngày đi: Thứ ba, 06/10/2020 / Ngày về: Thứ năm, 08/10/2020 /Tổng số vé: 1 người lớn

1. Lựa chọn chuyến bay chặng đi

Từ: Hà Nội Tới: Phú Quốc

Đi: 06/10/2020 Hành khách: 1 Người lớn

Chọn chuyến bay chiều đi

Hãng bay Khởi hành Đến Thời gian bay Giá

2. Lựa chọn chuyến bay chặng về

Lượt về Phú Quốc Tới: Hà Nội

Đi: 08/10/2020 Hành khách: 1 Người lớn

Chọn chuyến bay chiều về

Hãng bay Khởi hành Đến Thời gian bay Giá
Loading…