Chuyến bay khứ hồi Hà Nội (HAN) - Quy Nhơn (UIH)

Ngày đi: Thứ hai, 15/06/2020 / Ngày về: Thứ năm, 18/06/2020 /Tổng số vé: 1 người lớn

1. Lựa chọn chuyến bay chặng đi

Từ: Hà Nội Tới: Quy Nhơn

Đi: 15/06/2020 Hành khách: 1 Người lớn

Chọn chuyến bay chiều đi

Chuyến bay Khởi hành Đến Thời gian bay Giá

2. Lựa chọn chuyến bay chặng về

Lượt về Quy Nhơn Tới: Hà Nội

Đi: 18/06/2020 Hành khách: 1 Người lớn

Chọn chuyến bay chiều về

Chuyến bay Khởi hành Đến Thời gian bay Giá
1900636969
Loading…