Chuyến bay khứ hồi Phú Quốc (PQC) - Hà Nội (HAN)

Ngày đi: Thứ hai, 14/12/2020 / Ngày về: Thứ năm, 17/12/2020 /Tổng số vé: 1 người lớn

1. Lựa chọn chuyến bay chặng đi

Từ: Phú Quốc Tới: Hà Nội

Đi: 14/12/2020 Hành khách: 1 Người lớn

Chọn chuyến bay chiều đi

Hãng bay Khởi hành Đến Thời gian bay Giá

2. Lựa chọn chuyến bay chặng về

Lượt về Hà Nội Tới: Phú Quốc

Đi: 17/12/2020 Hành khách: 1 Người lớn

Chọn chuyến bay chiều về

Hãng bay Khởi hành Đến Thời gian bay Giá
Loading…