Chuyến bay khứ hồi Phú Quốc (PQC) - Đồng Hới (VDH)

Ngày đi: Thứ sáu, 03/04/2020 / Ngày về: Thứ tư, 08/04/2020 /Tổng số vé: 1 người lớn

1. Lựa chọn chuyến bay chặng đi

Từ: Phú Quốc Tới: Đồng Hới

Đi: 03/04/2020 Hành khách: 1 Người lớn

Chọn chuyến bay chiều đi

Chuyến bay Khởi hành Đến Thời gian bay Giá

2. Lựa chọn chuyến bay chặng về

Lượt về Đồng Hới Tới: Phú Quốc

Đi: 08/04/2020 Hành khách: 1 Người lớn

Chọn chuyến bay chiều về

Chuyến bay Khởi hành Đến Thời gian bay Giá
1900636969
Loading…