Chuyến bay khứ hồi Phú Quốc (PQC) - Đồng Hới (VDH)

Ngày đi: Thứ hai, 03/08/2020 / Ngày về: Thứ bảy, 08/08/2020 /Tổng số vé: 1 người lớn

1. Lựa chọn chuyến bay chặng đi

Từ: Phú Quốc Tới: Đồng Hới

Đi: 03/08/2020 Hành khách: 1 Người lớn

Chọn chuyến bay chiều đi

Hãng bay Khởi hành Đến Thời gian bay Giá

2. Lựa chọn chuyến bay chặng về

Lượt về Đồng Hới Tới: Phú Quốc

Đi: 08/08/2020 Hành khách: 1 Người lớn

Chọn chuyến bay chiều về

Hãng bay Khởi hành Đến Thời gian bay Giá
Loading…