Chuyến bay khứ hồi Phú Quốc (PQC) - Rạch Giá (VKG)

Ngày đi: Thứ năm, 09/04/2020 / Ngày về: Thứ ba, 14/04/2020 /Tổng số vé: 2 người lớn

1. Lựa chọn chuyến bay chặng đi

Từ: Phú Quốc Tới: Rạch Giá

Đi: 09/04/2020 Hành khách: 2 Người lớn

Chọn chuyến bay chiều đi

Chuyến bay Khởi hành Đến Thời gian bay Giá

2. Lựa chọn chuyến bay chặng về

Lượt về Rạch Giá Tới: Phú Quốc

Đi: 14/04/2020 Hành khách: 2 Người lớn

Chọn chuyến bay chiều về

Chuyến bay Khởi hành Đến Thời gian bay Giá
1900636969
Loading…