Chuyến bay khứ hồi Hồ Chí Minh (SGN) - Nha Trang (CXR)

Ngày đi: Thứ năm, 15/08/2019 / Ngày về: Thứ bảy, 17/08/2019 /Tổng số vé: 1 người lớn

1. Lựa chọn chuyến bay chặng đi

Từ: Hồ Chí Minh Tới: Nha Trang

Đi: 15/08/2019 Hành khách: 1 Người lớn

Chọn chuyến bay chiều đi

Hãng bay Khởi hành Đến Thời gian bay Giá Chi tiết vé

2. Lựa chọn chuyến bay chặng về

Lượt về Nha Trang Tới: Hồ Chí Minh

Đi: 17/08/2019 Hành khách: 1 Người lớn

Chọn chuyến bay chiều về

Hãng bay Khởi hành Đến Thời gian bay Giá Chi tiết vé
Loading…