Chuyến bay khứ hồi Hồ Chí Minh (SGN) - Nha Trang (CXR)

Ngày đi: Thứ sáu, 03/07/2020 / Ngày về: Thứ hai, 06/07/2020 /Tổng số vé: 1 người lớn

1. Lựa chọn chuyến bay chặng đi

Từ: Hồ Chí Minh Tới: Nha Trang

Đi: 03/07/2020 Hành khách: 1 Người lớn

Chọn chuyến bay chiều đi

Hãng bay Khởi hành Đến Thời gian bay Giá

2. Lựa chọn chuyến bay chặng về

Lượt về Nha Trang Tới: Hồ Chí Minh

Đi: 06/07/2020 Hành khách: 1 Người lớn

Chọn chuyến bay chiều về

Hãng bay Khởi hành Đến Thời gian bay Giá
Loading…