Chuyến bay khứ hồi Hồ Chí Minh (SGN) - Đà Nẵng (DAD)

Ngày đi: Thứ năm, 17/12/2020 / Ngày về: Thứ hai, 21/12/2020 /Tổng số vé: 1 người lớn

1. Lựa chọn chuyến bay chặng đi

Từ: Hồ Chí Minh Tới: Đà Nẵng

Đi: 17/12/2020 Hành khách: 1 Người lớn

Chọn chuyến bay chiều đi

Hãng bay Khởi hành Đến Thời gian bay Giá Chi tiết vé

2. Lựa chọn chuyến bay chặng về

Lượt về Đà Nẵng Tới: Hồ Chí Minh

Đi: 21/12/2020 Hành khách: 1 Người lớn

Chọn chuyến bay chiều về

Hãng bay Khởi hành Đến Thời gian bay Giá Chi tiết vé
Loading…