Chuyến bay khứ hồi Hồ Chí Minh (SGN) - Đồng Hới (VDH)

Ngày đi: Thứ bảy, 20/06/2020 / Ngày về: Thứ ba, 23/06/2020 /Tổng số vé: 1 người lớn

1. Lựa chọn chuyến bay chặng đi

Từ: Hồ Chí Minh Tới: Đồng Hới

Đi: 20/06/2020 Hành khách: 1 Người lớn

Chọn chuyến bay chiều đi

Hãng bay Khởi hành Đến Thời gian bay Giá

2. Lựa chọn chuyến bay chặng về

Lượt về Đồng Hới Tới: Hồ Chí Minh

Đi: 23/06/2020 Hành khách: 1 Người lớn

Chọn chuyến bay chiều về

Hãng bay Khởi hành Đến Thời gian bay Giá
Loading…