Thanh toán chuyển khoản

Thanh toán chuyển khoản

Thanh toán chuyển khoản

Quý khách có thể thanh toán cho chúng tôi bằng cách chuyển khoản trực tiếp tại ngân hàng, chuyển qua thẻ ATM, hoặc qua Internet banking.

 Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Vietcombank

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Vietcombank

Tên tài khoản: Công ty cổ phần du lịch và xây dựng Nam Thanh

Số tài khoản: 0011000995596

Chi nhánh: Vietcombank Hội Sở

 Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Vietcombank

Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Techcombank

Tên tài khoản: Công ty cổ phần du lịch và xây dựng Nam Thanh

Số tài khoản: 13826262626010

Chi nhánh: Vietcombank Hội Sở