Chuyến bay khứ hồi Đà Nẵng (DAD) - Hà Nội (HAN)

Ngày đi: Thứ năm, 10/10/2019 / Ngày về: Chủ nhật, 13/10/2019 /Tổng số vé: 1 người lớn

1. Lựa chọn chuyến bay chặng đi

Từ: Đà Nẵng Tới: Hà Nội

Đi: 10/10/2019 Hành khách: 1 Người lớn

Chọn chuyến bay chiều đi

Chuyến bay Khởi hành Đến Thời gian bay Giá

2. Lựa chọn chuyến bay chặng về

Lượt về Hà Nội Tới: Đà Nẵng

Đi: 13/10/2019 Hành khách: 1 Người lớn

Chọn chuyến bay chiều về

Chuyến bay Khởi hành Đến Thời gian bay Giá
1900636969