Chuyến bay khứ hồi Đà Nẵng (DAD) - Hồ Chí Minh (SGN)

Ngày đi: Thứ sáu, 04/12/2020 / Ngày về: Thứ ba, 08/12/2020 /Tổng số vé: 1 người lớn

1. Lựa chọn chuyến bay chặng đi

Từ: Đà Nẵng Tới: Hồ Chí Minh

Đi: 04/12/2020 Hành khách: 1 Người lớn

Chọn chuyến bay chiều đi

Hãng bay Khởi hành Đến Thời gian bay Giá

2. Lựa chọn chuyến bay chặng về

Lượt về Hồ Chí Minh Tới: Đà Nẵng

Đi: 08/12/2020 Hành khách: 1 Người lớn

Chọn chuyến bay chiều về

Hãng bay Khởi hành Đến Thời gian bay Giá
Loading…