Chuyến bay khứ hồi Đà Nẵng (DAD) - Cần Thơ (VCA)

Ngày đi: Thứ bảy, 06/06/2020 / Ngày về: Thứ hai, 08/06/2020 /Tổng số vé: 1 người lớn

1. Lựa chọn chuyến bay chặng đi

Từ: Đà Nẵng Tới: Cần Thơ

Đi: 06/06/2020 Hành khách: 1 Người lớn

Chọn chuyến bay chiều đi

Chuyến bay Khởi hành Đến Thời gian bay Giá

2. Lựa chọn chuyến bay chặng về

Lượt về Cần Thơ Tới: Đà Nẵng

Đi: 08/06/2020 Hành khách: 1 Người lớn

Chọn chuyến bay chiều về

Chuyến bay Khởi hành Đến Thời gian bay Giá
1900636969
Loading…