Chuyến bay khứ hồi Hà Nội (HAN) - Đà Nẵng (DAD)

Ngày đi: Thứ sáu, 16/07/2021 / Ngày về: Thứ ba, 20/07/2021 /Tổng số vé: 1 người lớn

1. Lựa chọn chuyến bay chặng đi

Từ: Hà Nội Tới: Đà Nẵng

Đi: 16/07/2021 Hành khách: 1 Người lớn

Chọn chuyến bay chiều đi

Hãng bay Khởi hành Đến Chi tiết vé Giá

2. Lựa chọn chuyến bay chặng về

Lượt về Đà Nẵng Tới: Hà Nội

Đi: 20/07/2021 Hành khách: 1 Người lớn

Chọn chuyến bay chiều về

Hãng bay Khởi hành Đến Chi tiết vé Giá
Loading…