Chuyến bay khứ hồi Hà Nội (HAN) - Đà Nẵng (DAD)

Ngày đi: Thứ sáu, 16/07/2021 / Ngày về: Thứ ba, 20/07/2021 /Tổng số vé: 1 người lớn

1. Lựa chọn chuyến bay chặng đi

Từ: Hà Nội Tới: Đà Nẵng

Đi: 16/07/2021 Hành khách: 1 Người lớn

Chọn chuyến bay chiều đi

Hãng bay Khởi hành Đến Thời gian bay Giá Chi tiết vé

2. Lựa chọn chuyến bay chặng về

Lượt về Đà Nẵng Tới: Hà Nội

Đi: 20/07/2021 Hành khách: 1 Người lớn

Chọn chuyến bay chiều về

Hãng bay Khởi hành Đến Thời gian bay Giá Chi tiết vé
Loading…