Chuyến bay khứ hồi Phú Quốc (PQC) - Quy Nhơn (UIH)

Ngày đi: Chủ nhật, 20/12/2020 / Ngày về: Thứ tư, 23/12/2020 /Tổng số vé: 1 người lớn

1. Lựa chọn chuyến bay chặng đi

Từ: Phú Quốc Tới: Quy Nhơn

Đi: 20/12/2020 Hành khách: 1 Người lớn

Chọn chuyến bay chiều đi

Hãng bay Khởi hành Đến Thời gian bay Giá

2. Lựa chọn chuyến bay chặng về

Lượt về Quy Nhơn Tới: Phú Quốc

Đi: 23/12/2020 Hành khách: 1 Người lớn

Chọn chuyến bay chiều về

Hãng bay Khởi hành Đến Thời gian bay Giá
Loading…