Chuyến bay khứ hồi Phú Quốc (PQC) - Rạch Giá (VKG)

Ngày đi: Thứ tư, 09/12/2020 / Ngày về: Thứ hai, 14/12/2020 /Tổng số vé: 1 người lớn

1. Lựa chọn chuyến bay chặng đi

Từ: Phú Quốc Tới: Rạch Giá

Đi: 09/12/2020 Hành khách: 1 Người lớn

Chọn chuyến bay chiều đi

Hãng bay Khởi hành Đến Thời gian bay Giá

2. Lựa chọn chuyến bay chặng về

Lượt về Rạch Giá Tới: Phú Quốc

Đi: 14/12/2020 Hành khách: 1 Người lớn

Chọn chuyến bay chiều về

Hãng bay Khởi hành Đến Thời gian bay Giá
Loading…