Chuyến bay khứ hồi Hồ Chí Minh (SGN) - Nha Trang (CXR)

Ngày đi: Thứ tư, 17/03/2021 / Ngày về: Chủ nhật, 21/03/2021 /Tổng số vé: 1 người lớn

1. Lựa chọn chuyến bay chặng đi

Từ: Hồ Chí Minh Tới: Nha Trang

Đi: 17/03/2021 Hành khách: 1 Người lớn

Chọn chuyến bay chiều đi

Hãng bay Khởi hành Đến Chi tiết vé Giá

2. Lựa chọn chuyến bay chặng về

Lượt về Nha Trang Tới: Hồ Chí Minh

Đi: 21/03/2021 Hành khách: 1 Người lớn

Chọn chuyến bay chiều về

Hãng bay Khởi hành Đến Chi tiết vé Giá
Loading…