Chuyến bay khứ hồi Hồ Chí Minh (SGN) - Quy Nhơn (UIH)

Ngày đi: Thứ tư, 26/02/2020 / Ngày về: Thứ bảy, 29/02/2020 /Tổng số vé: 1 người lớn

1. Lựa chọn chuyến bay chặng đi

Từ: Hồ Chí Minh Tới: Quy Nhơn

Đi: 26/02/2020 Hành khách: 1 Người lớn

Chọn chuyến bay chiều đi

Chuyến bay Khởi hành Đến Thời gian bay Giá

2. Lựa chọn chuyến bay chặng về

Lượt về Quy Nhơn Tới: Hồ Chí Minh

Đi: 29/02/2020 Hành khách: 1 Người lớn

Chọn chuyến bay chiều về

Chuyến bay Khởi hành Đến Thời gian bay Giá
1900636969
Loading…