Chuyến bay khứ hồi Hồ Chí Minh (SGN) - Vinh (VII)

Ngày đi: Thứ sáu, 19/06/2020 / Ngày về: Thứ ba, 23/06/2020 /Tổng số vé: 1 người lớn

1. Lựa chọn chuyến bay chặng đi

Từ: Hồ Chí Minh Tới: Vinh

Đi: 19/06/2020 Hành khách: 1 Người lớn

Chọn chuyến bay chiều đi

Hãng bay Khởi hành Đến Thời gian bay Giá

2. Lựa chọn chuyến bay chặng về

Lượt về Vinh Tới: Hồ Chí Minh

Đi: 23/06/2020 Hành khách: 1 Người lớn

Chọn chuyến bay chiều về

Hãng bay Khởi hành Đến Thời gian bay Giá
Loading…